Teenused

Metsa ülestöötamine

Haavametsa meeskond on metsatöödega tegelenud pikka aega. Omame kaasaegset ja mitmekesist masinaparki, mis võimaldab metsa majandada säästlikult ja loodussõbralikult.

Meie masinaoperaatorid on oma ala professionaalid ning seeläbi suudame tagada väga hea kvaliteedi raietöödele.

Metsa ülestöötamine - Haavametsa OÜ

Metsa, metsamaa, metsakinnistute ost ja ülestöötamine on meie põhiala. Meie jaoks on oluline metsa ülestöötamisel kiirus ja kvaliteet. Toimime metsa ülestöötamisel selliselt, et säiliks metsade tootlikkus ja uuenemisvõime ning mets kui looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.

Teostades raietöid ise oma metsakasutusel, siis teame, et metsa ülestöötamisel on oluline teadmiste- ja kogemuspõhine teadmiste pagas. Meie prioriteediks metsa ülestöötamisel on tasakaalukas ja eetiline metsakasutus.

Meie masinapark on mitmekesine, mistõttu saame paindlikult töötada nii väikestel kui suurtel objektidel.

Telefon

Aadress

Saare, Ahja
Põlva vald, Põlvamaa

Haavametsa OÜ

Kõik õigused kaitstud © 2023