Teenused

Metsakinnistu ost

Sul on metsakinnistu, mille majandamisega ei ole endal ega lähedastel aega tegeleda või ei soovi vara väärtuse tõstmiseks lisainvesteeringuid teha, siis võiksite kaaluda metsa müüki koos maaga.

Haavametsa ostab metsamaad kõikides Eesti maakondades. Pakume maaomanikele õiglast hinda ning teostame müügitehingu kiirelt ja korrektselt.

Metsakinnistute ost - Haavametsa OÜ

Ostame metsakinnistuid, põllumaad ning kasvava metsa raieõigust üle kogu Eesti.

Müüdavad metsakinnistud võivad olla nii raiumata kui ka osaliselt raiutud.

Müüdavad põllu- ja rohumaad võivad olla nii hooldatud kui ka hooldamata (näiteks võsastunud). Müügi takistuseks ei saa ka kehtiva rendilepingu olemasolu. Pöörduge meie poole julgesti ka siis, kui soovite müüa maad, mis on näiteks kaasomandis, koormatud või hüpoteegiga jne.

Hinnapakkumise tegemiseks viime läbi metsa hindamise, mis koosneb tavapäraselt kahest peamisest etapist. Esialgse hinnangu teeme olemasolevate inventeerimisandmete ja kaardimaterjalide ning omanikult saadud informatsiooni põhjal. Sellele järgneb kohapealne hindamine, mille käigus kontrollitakse esialgse hinnangu tegemisel kasutatud informatsiooni metsas tegelikule olukorrale. Vajadusel toimub esialgse hinnangu korrigeerimine.

Leiame alati mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse ning vajadusel abistame kõikidel vajalikel asjaajamistel.

Telefon

Aadress

Saare, Ahja
Põlva vald, Põlvamaa

Haavametsa OÜ

Kõik õigused kaitstud © 2023