Teenused

Metsamaterjali ost

Haavametsa pakub metsaomanikule sõltuvalt asukohast parimaid müügivõimalusi erinevatele metsamaterjali sortimentidele. Ostame nii toore kui ka metsakuiva metsamaterjali.

Tänu sõltumatusele saame teha otsuseid kiiresti ja paindlikult, arvestades iga metsaomaniku vajadusi.

Metsamaterjali ost - Haavametsa OÜ

Vastavalt kliendi soovile ostame kas osad või kõik sortimendid, mis raie käigus saadakse. Vajalik on kehtiva metsateatise olemasolu, mille saab kohalikust keskkonnaametist.

Lisaks koostame mõõtmistulemuste alusel metsamaterjali üleandmise – vastuvõtmise akti, kus on kirjas kui palju ja millist materjali vastu on võetud. Akti koostamiseks on vajalik väljavõte kinnisturaamatust, ning isikut tõendav dokument, mis tõendavad omaniku metsamaterjali valdamise seaduslikkust. Akti alusel koostatakse arve.

Telefon

Aadress

Saare, Ahja
Põlva vald, Põlvamaa

Haavametsa OÜ

Kõik õigused kaitstud © 2023